Love Damage Fault — Özge Enginöz

Tasarımını Onagöre’den Ali Taptık, sergi kurgusu ve tasarımını ise Borga Kantürk’ün üstlendiği Aşk, Hasar, Kusur adını taşıyan kitap çalışması, fotoğraflar, metinler, kolajlar eşliğinde Özge Enginöz’ün üç sergisi boyunca süregelen deney ve araştırmalarının final odağını teşkil ediyor. Birkaç yıldır “hasar” kavramına odaklanan Enginöz, bu olgunun hem duygusal hem de bilişsel “izler”i üzerinden bir dizi çalışma üretmekteydi. Son dönem çalışmalarında yüzeyler ve yüzler, objeler ve materyaller üzerinden de (kav mantarı ve kibrit) fiziki hasarlara yaralara, kalıcı izlere yanma, yok olma, bozulma, kül olma gibi süreçlerin sonuçlarına odaklanmaktaydı. Bu sergi başlığında vurgulanan “zamanın kopuşu” ise Hasar ve Zaman ilişkisini “deneyim” kavramı eşliğinde okumamızı hatırlatmayı amaçlarken, sergi aynı zamanda “hakikat, deneyim ve zaman ufku” adını taşıyan alt bölümlerden oluşmaktaydı.


Love Damage Fault presents the final focus of Özge Enginöz’s three exhibitions which have been ongoing for a long time, with photographs, texts and collages. Enginöz, who had been focusing on the concept of “damage” for several years, produced a series of studies on both emotional and cognitive traces of this case. In her recent studies, she focused on surfaces and faces, physical and permanent marks from objects and materials (cork mushroom and matches) and consequences of burning to ashes and destruction. “The break of time” which is emphasized in the exhibition title is used to remind us to read the relationship between Damage and Time with the concept of “experience”. At the same time, the exhibition consists of sub-sections entitled “Truth, Experience and Horizon of Truth”. 


Yıl / Year: 2020 Boyut / Size: 13,5 × 16 cm, 64 sayfa/pages

Devamını Oku

Love Damage Fault — Özge Enginöz

150₺ 100₺

Kargo: 25₺

STOKTA YOK